Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Tehnologia Informatiei

Obiectivul general al programului de studii Tehnologia Informatiei este acela de a pregati specialisti capabili sa foloseasca atat sistemele hardware, cat si cele software, la cel mai inalt nivel profesional in scopul achizitiei, stocarii, procesarii si transferului de date.

Obiectivele si profilul de competente dezvoltat in concordanta cu nevoile identificate pe piata muncii si cu cadrul national al calificarilor:

  • cunoasterea si intelegerea unor concepte, principii si teorii ale stiintei si ingineriei calculatoarelor
  • culegerea, analiza si interpretarea de date si de informatii din punct de vedere cantitativ si calitativ din diverse surse alternative pentru formularea de argumente, decizii si demersuri concrete
  • cunoasterea tehnicilor si tehnologiilor de programare, de baze de date si de securizare a datelor
  • proiectarea aplicatiilor software complexe
  • configurarea si implementarea sistemelor informatice
  • cunoasterea sistemelor de operare si tehnicilor de programare in timp real
  • configurarea structurii sistemelor, proiectare asistata, realizarea functiilor de monitorizare si de diagnoza a sistemelor
  • programarea microsistemelor si a automatelor programabile

Cateva dintre disciplinele studiate: Programarea calculatoarelor in limbajele C/C++, Java, C#, Programare web, Procesarea datelor, SQL, Structuri de date, Algoritmi si tehnici de programare, Tehnologia bazelor de date, Tehnici de inteligenta artificiala, Sisteme software integrate, Programarea microcontrollerelor, Retele de calculatoare, Arhitectura calculatoarelor, Sisteme de operare in timp real, Criptografie, Securitatea sistemelor informatice.

Coordonator program de studii:
  prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU

Tutori:
  Anul I: conf. dr. ing. Delia UNGUREANU
  Anul II: conf. dr. ing. Dominic M. KRISTALY
  Anul III: prof. dr. ing. Aurel FRATU
  Anul IV: conf. dr. ing. Liviu PERNIU

Plan de invatamant

Competentele programului de studii conform Registrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior


Fisele disciplinelor