Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Robotica

Ce este Robotica?

Aparuta ca stiinta proiectarii, fabricatiei si utilizarii sistemelor de manipulare universale – a manipulatoarelor – robotica a avut o dezvoltare spectaculoasa astfel ca in prezent este vazuta ca stiinta masinilor inteligente, a acelor sisteme tehnice care vor fi din ce in ce mai prezente in viata noastra de zi cu zi.

Robotul este azi prezent in industrie, la liniile de asamblare in componenta masinilor cu comanda numerica, in sistemele medicale de reabilitare, in industria auto ca viitor autovehicul autonom, in industria militara, in industria aeronautica sub forma avioanelor fara pilot, in industria casnica etc.

Aceasta varietate subliniaza potentialul Roboticii: faptul ca un specialist in acest domeniu isi va gasi cu usurinta un loc de munca, faptul ca aceasta profesie este deschisa catre cercetare, ca ea este orientata catre viitor.

Obiective

Alegerea disciplinelor a avut in vedere dobandirea de competente practice care sa permita angajarea absolventului in domeniul automatizarii proceselor industriale; de competente teoretice si practice care sa permita absolventului identificarea unor domenii de cercetare care vor fi aprofundate prin studii de masterat si doctorat. Sunt vizate cu precadere domeniile robotilor mobili (autovehicul autonom) si cel al inteligentei artificiale.

Structura

Studiile universitare au o durata de 4 ani (8 semestre) si pot fi continuate de masterat (2 ani) si de doctorat. Planul de invatamant este conectat prin Sistemul European de Credite Transferabile la universitatile europeene ceea ce permite mobilitatea inter-universitara a studentilor.

Dotarea

Programul de studii Robotica beneficiaza de o dotare exceptionala, care cuprinde: laboratoare de roboti industriali, laborator de linii flexibile; laboratoare de CAD; laboratoare de roboti mobili; laboratoare de realitate virtuala, etc.


Coordonator program de studii:
  prof. dr. ing. Claudiu POZNA

Tutori:
  Anul I: prof.dr. ing. Claudiu Pozna
  Anul II: sef. lucr. dr. ing. Tiberiu Cocias
  Anul III: sef. lucr. dr. ing. Gigel Macesanu
  Anul IV: conf. dr. ing. Sorin Grigorescu


Planul de invatamant

Competentele programului de studii conform Registrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior


Fisele disciplinelor

Discipline obligatorii si optionale
Analiza matematica
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare I
Logica computationala
Mecanica I
Mecanica II
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare II
Matematici speciale
Electrotehnica
Fizica
Grafica asistata de calculator
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Educatie fizica si sport
Discipline obligatorii si optionale
Rezistenta materialelor
Bazele Roboticii
Mecanisme si organe de masini
Metode numerice
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare III
Mecanica fluidelor
Sisteme de actionare hidraulica
Electronica analogica
Arhitectura calculatoarelor
Electronica digitala
Sisteme de achizitie si interfete
Procesarea datelor
Stiinta si ingineria materialelor
CAD
Practica
Limba engleza
Limba franceza
Limba germana
Limba spaniola
Educatie fizica si sport
Discipline obligatorii si optionale
Masini de lucru si cu comanda numerica
Proiectarea asistata de calculator
Bazele sistemelor automate
Cinematica si dinamica robotilor
Realitate virtuala in robotica
Programarea robotilor industriali
Microcontrolere si microprocesoare
Incercarea si testarea robotilor
Sisteme de conducere in robotica
Automate programabile
Sisteme de actionare
Sisteme flexibile de fabricatie
Simularea sistemelor robotizate
Practica
Discipline obligatorii si optionale
Proiectarea robotilor
Managementul sistemelor robotizate
Retele de senzori
Sisteme de captare, transmisie si redare a imaginii
Procesarea imaginilor, vedere artificiala si imagistica medicala
Sisteme de instrumentatie virtuala
Modelarea robotilor mobili
Ingineria programelor
Sisteme expert in robotica
Fiabilitate si diagnoza
Practica pentru elaborarea proiectului de diploma
Analiza cu elemente finite in robotica
Asamblare robotizata si micromanipulare
Programarea robotilor mobili
Roboti mobili in servicii
Modelarea si identificarea sistemelor mecatronice
Modelarea si conducerea servosistemelor electrice