Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Automatica si Informatica Aplicata

Programul de studii universitare de licenta Automatica si Informatica Aplicata are ca obiectiv general formarea resursei umane inalt calificate in domeniul Ingineriei Sistemelor, domeniu aflat intr-o ascensiune constanta pe piata fortei de munca.

Programul, prin cunostintele teoretice si practice de specialitate pe care le furnizeaza, asigura dobandirea competentelor necesare exercitarii profesiei de inginer in domeniul mentionat.

Misiune, obiective, oportunitati

Coordonator program de studii:
  sef lucr. dr. ing. Cristian BOLDISOR

Tutori:
  Anul 1: prof. univ. dr. ing. Florin MOLDOVEANU
  Anul 2: sef lucr. dr. ing. Simona COMAN
  Anul 3: sef lucr. dr. ing. Adrian DANILA
  Anul 4: sef lucr. dr. ing. Robert DEMETER

Planul de invatamant

Competentele programului de studii conform Registrului National al Calificarilor in Invatamantul Superior


Fisele disciplinelor