Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Tehnologia Informației

Detalii program de studii Tehnologiei Informației

Vrei să devii specialist în domeniul tehnologiei informației?

Pliantul specializării TI

Obiectivul general al programului de studii Tehnologia Informației este acela de a pregăti specialiști capabili să folosească atât sistemele hardware cât și cele software la cel mai înalt nivel profesional. Obiectivele și profilul de competențe dezvoltat în concordanta cu nevoile identificate pe piața muncii și cu cadrul național al calificărilor sunt prezentate sintetic în fișele disciplinelor din planul de învatamânt.

Obiective

 • cunoașterea și înțelegerea unor concepte, principii și teorii ale științei și ingineriei calculatoarelor;
 • culegerea, analiza și interpretarea de date și de informații din punct de vedere cantitativ și calitativ din diverse surse alternative pentru formularea de argumente, decizii și demersuri concrete;
 • cunoașterea tehnicilor și tehnologiilor de programare, de baze de date și de securizare a datelor;
 • proiectarea aplicațiilor software complexe;
 • configurarea și implementarea sistemelor informatice;
 • cunoașterea sistemelor de operare și tehnicilor de programare în timp real;
 • configurarea structurii sistemelor, proiectare asistată, realizarea funcțiilor de monitorizare și de diagnoză a sistemelor;
 • programarea microsistemelor și a automatelor programabile;

Competențe profesionale

 • să utilizeze limbajele, mediile și tehnologiile de programare;
 • să dezvolte aplicații în timp real;
 • să poată modela și proiecta subsisteme software și hardware;
 • să cunoască, configureze, administreze și să exploateze sisteme de calcul;
 • să poată proiecta, implementa și configura componente structurale;

Competențe transversale

 • să realizeze și să gestioneze proiectele în domeniul tehnologiei informației și domeniile conexe;
 • să managerieze activități tehnice și economice.

Participarea echipelor la concursuri studentesti:

The Freescale Cup - Intelligent Car Racing - Faza Regională

Echipa noastră s-a clasat pe locul al 3-lea la faza regională desfăşurată la Bucureşti şi s-a calificat astfel la faza europeană a competiţiei. click aici

Freescale EMEA Cup - Intelligent Car Racing

Echipa noastră a câştigat la Paris proba Chalenge Start-Stop şi s-a clasat pe locul al 4-lea la concursul de viteză, din 27 de echipe reprezentând tot atâtea universităţi din Europa. click aici

Pregătire extracuriculară

Departamentul Automatică și Tehnologia Informației organizează activități foarte interesante de pregătire extracuriculară. De exemplu, suntem la a 4-a editie a Școlii de vara C++, organizată împreună cu compania LMS Siemens, și la a 5 ediție a Școlii de vară Java și Mobile Computing, organizată împreună cu compania IBM. Totodată, împreună cu organizația studențească internațională Best - Board of European Students of Technology, filiala Brasov, am organizat Școala de vară în Robotică, în curs de desfășurare. Mai jos sunt cateva imagini de la acest eveniment, foarte apreciat de studenții participanți de la cele 18 universități din Spania, Polonia, Grecia, Macedonia, Suedia, Costa Rica, Slovacia, Portugalia, Belgia, Turcia, Rusia și România.