Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov


Robotică

Detalii program de studii Robotică

Competenţe dezvoltate:

  • Cunoştinţe teoretice şi abilităţi de programare a microprocesoarelor, microcontrolerelor şi microcalculatoarelor.
  • Cunoştinţe teoretice şi abilităţi aplicative despre structura,concepţia şi proiectarea sistemelor mecatronice.
  • Cunoştinţe teoretice şi abilităţi aplicative de robotică industrială
  • Cunoştinţe teoretice şi abilităţi aplicative de robotica serviciilor şi de intervenţie.

ROVIS: Platforma secţiei de Robotică  

Scurtă descriere a programului de studii

Instruirea teoretică, aplicativă şi practică a studenţilor în domeniul robotică pentru dobândirea de cunoştinţe teoretice şi de abilităţi practice, necesare integrării acestora în companii ce dezvolta tehnologii noi, se face în laboratoare dotate cu echipamente, tehnică de calcul şi software la nivel european. Programa de studiu conţine discipline de pregătire fundamentală (matematică, fizică, chimie), de inteligenta artificiala si tehnologia informaţiei (retele neuronale, programarea calculatoarelor, microcalculatoarelor şi microprocesoarelor), de inginerie (electronică, automatică, mecanica), de specialitate (arhitectura roboţilor, programarea roboţilor, roboţi mobili, robotică industrială, robotica serviciilor şi de intervenţie, realitate virtuală, vedere artificială etc.) şi complementare (limbi străine, economia firmei, marketing, management, deprinderi de comunicare). În perioada studiilor se asigură stagii de practică şi de realizare a proiectului final în companii din ţară, precum şi burse de studiu la universităţi partenere din Europa.

Programa de studii pentru specializarea Robotică

Echipa sectiei de Robotica

Teme de cercetare pe parcursul anilor de facultate

  • Inteligenţă Artificială

  • Vedere artificială

  • Navigaţia autonomă

  • Reconstrucţia 3D

Perspective după finalizarea studiilor

Cariere profesionale ca inginer specialist în mecatronică şi robotică care presupun activităţi de proiectare, programare, mentenanţă şi management specifice întreprinderilor industriale şi companiilor de servicii şi intervenţie.
Posibilităţi de continuare a studiilor la mastere naţionale şi europene în domeniile inginerie mecanică, electrică, mecatronică, ingineria sistemelor etc.

Pregătire extracuriculară

Departamentul Automatică și Tehnologia Informației organizează activități foarte interesante de pregătire extracuriculară.
De exemplu, suntem la a 4-a editie a Școlii de vara C++, organizată împreună cu compania LMS Siemens, și la a 5 ediție a Școlii de vară Java și Mobile Computing, organizată împreună cu compania IBM.
Școala de vară internațională in Robotica ROVIS, organizată impreună cu Elektrobit Automotive.
Totodată, împreună cu organizația studențească internațională Best - Board of European Students of Technology, filiala Brasov, am organizat Școala de vară în Robotică, în curs de desfășurare. Mai jos sunt câteva imagini de la acest eveniment, foarte apreciat de studenții participanți de la cele 18 universități din Spania, Polonia, Grecia, Macedonia, Suedia, Costa Rica, Slovacia, Portugalia, Belgia, Turcia, Rusia și România.
Contul de Twitter si de Facebook.