Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Cercetare

Obiectivul general: Dezvoltarea cunoașterii în domeniile vizate și înscrierea rezultatelor cercetărilor în circuitul national și internațional de valori.

Planul de cercetare al departamentului ATI


Domenii de cercetare:

  • Modelari matematice si informatice ale sistemelor
  • Tehnologii informatice si de comunicatii
  • Strategii noi, algoritmi si unelte pentru proiectarea sistematica şi precisa, construirea de prototipuri si controlul sistemelor complexe distribuite
  • Dezvoltarea de procese noi si sisteme de fabricatie inteligente si flexibile.

Departamentului Automatică și Tehnologia Informației coordonează Departamentul de cercetare D09 - Sisteme Pentru Controlul Proceselor.

Raportul Centrului de Cercetare pe anul 2011


Sesiunea Cercurilor Stiintifice Studentesti (SCSS)

Universitatea Transilvania din Brasov organizeaza in fiecare an, in luna mai, manifestarea cercurilor stiintifice studentesti (SCSS) prin care studentii isi pot prezenta proiectele realizate de ei in cadrul sectiunilor specializate.

SCSS


Absolventii in Fata COmpaniilor (AFCO)

Evenimentul isi propune sa dezvolte dialogul si colaborarea dintre studentii Universitatii Transilvania si reprezentantii mediului economic.

AFCO


Conferinta internationala OPTIM

Facultatea IESC organizează periodic, o dată la doi ani, în luna mai, iar Departamentul Automatică și Tehnologia Informației este parte organizatoare, Conferința internațională OPTIM - Optimizarea echipamentelor electrice și electronice, sub egida IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers), IEE (The Institution of Electrical Engineers & IEE Secția Română) și ajunge la editia a 15-a în anul 2017.

http://info-optim.ro


Laboratorul de Vedere Artificială Robustă şi Control – ROVIS Lab

Procesarea de imagini şi vederea artificială reprezintă domeniul principal de cercetare al Laboratorului de Vedere Artificială Robustă şi Control – ROVIS Lab. Preocupările grupului au în vedere utilizarea acestor concepte, vizându-se sistemele robotice de serviciu şi de vedere artificială în timp real.

ROVIS Lab este activ în domenii precum vederea robustă şi dinamică necesară înţelegerii scenelor complexe, vederea activă cognitivă, localizarea şi maparea simultană (eng. SLAM), respectiv prelucrarea imaginilor în timp real.

Obiectivul pe termen lung al cercetărilor grupului au în vedere integrarea capacităţilor vizuale robuste în sisteme autonome cu scopul de a le asigura acestora abilitatea de înţelegere a mediului înconjurător.

Urmând curentele de cercetare actuale, ROVIS Lab îşi propune dezvoltarea de sisteme independente ce pot fi utilizate în percepţia 3D semantică şi mapare. În acest mod, datele vizuale obţinute pot fi folosite ca informaţie de intrare într-o gamă largă de sisteme, ce se întinde de la roboţii autonomi proiectaţi pentru navigare sau prehensare de obiecte, până la reconstrucţia 3D a scenei vizualizate şi maparea semantică.

http://rovis.unitbv.ro