Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Spatii

Laboratorul Automate programabile

Discipline deservite:

 • Automate și microprogramare
 • Calculatoare de proces şi sisteme de operare în timp real
 • Rețele de calculatoare
 • Tehnici de inteligenţă artificială
 • Sisteme expert

Laboratorul Procesare paralela si distribuita

Discipline deservite:

 • Metode numerice
 • Tehnologii web
 • Tehnici de optimizare
 • Procesare paralelă şi distribuită
 • Sisteme de conducere a proceselor tehnologice

Laboratorul Sisteme si tehnologii informatice si de comunicatii

Discipline deservite:

 • Procesarea datelor
 • Baze de date
 • Managementul datelor
 • Ingineria sistemelor de programe

Laboratorul Sisteme de reglare automata

Discipline deservite:

 • Teoria sistemelor II
 • Ingineria reglării automate
 • Sisteme de conducere a proceselor tehnologice
 • Ingineria sistemelor de programe

Laboratorul Teoria sistemelor

Discipline deservite:

 • Teoria sistemelor I
 • Prelucrarea semnalelor
 • Sisteme automate cu eşationare
 • Sisteme adaptive şi robuste
 • Sisteme dinamice cu evenimente discrete

Laboratorul Programare şi limbaje de programare

Discipline deservite:

 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare I

Laboratorul Actionari electrice reglabile

Discipline deservite:

 • Electronică de putere
 • Maşini electrice şi acţionări
 • Controlul acţionărilor electrice/Servosisteme electrice
 • Identificarea sistemelor

Laboratorul Informatică aplicată

Discipline deservite:

 • Circuite logice programabile
 • Sisteme de conducere a roboţilor
 • Conducerea structurilor flexibile de fabricație
 • Fiabilitatea sistemelor de programe
 • Fiabilitate şi diagnoză
 • Robotică
 • Procesarea datelor

Laboratorul VIII14

Laboratorul Circuite și sisteme digitale

Discipline deservite:

 • Analiza şi sinteza circuitelor numerice I
 • Analiza şi sinteza circuitelor numerice II
 • Arhitectura calculatoarelor
 • Sisteme cu microprocesoare
 • Procesoare digitale de semnal
 • Sisteme de vedere artificială

Laboratorul Sisteme informatice

Discipline deservite:

 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare II
 • Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare III
 • Grafică asistată de calculator
 • Tehnologii web

Laboratorul Circuite electronice

Discipline deservite:

 • Circuite electronice liniare
 • Electronică digitală

Laboratorul Fizica

Discipline deservite:

 • Fizică