Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

      

NOAH - NOT ALONE AT HOME


To English version

Data începerii contractului: 02/06/2016

Data încheierii contractului: 31/05/2019

Durata proiectului: 36 luni


Rezumatul proiectului


Propunerea de proiect NOAH (Nu esti singur acasa) abordează tema susținerii vieții independente a adulților în vârstă care locuiesc singuri, ajutându-i pe aceștia în managementul activităților zilnice, prin furnizarea unei conexiuni mult mai eficiente cu persoanele care le sprijină (rude, prieteni, ingrijitori) precum și prin creşterea siguranței și percepției lor cu privire la aceasta.

Chiar și atunci când nu necesită îngrijire constantă, șansele de susţínere a persoanelor în vârstă la domiciliu sunt adesea periclitate de teama de a fi nevoie de ajutor în vederea supravegherii sau de teama ca aceștia să nu se poată descurca în ceea ce priveşte desfăşurarea activităţilor zilnice.

Liniştea sufletească este, prin urmare, un punct esenţial în ceea ce priveşte viața independentă. În acest sens, propunerea proiectului NOAH are în vedere o abordare "bazată pe tehnologie", pe tehnici de monitorizare ieftine și discrete, apelând la instrumente familiare și accesibile de interacţiune precum şi la prelucrarea datelor în cloud. Sistemul NOAH va aborda cea mai mare parte a nevoilor utilizatorilor legate de siguranţă, de aderarea la reţetele de viaţă de zi de zi (terapii, activitate fizică, etc.), motivația și stima de sine, participarea la viața socială.

Exploatând cunoștințele acumulate referitoare la activitatea și nevoile utilizatorului, sistemul NOAH va oferi utilizatorului suport în funcţie de context.

Propunerea de proiect se adresează persoanelor în vârstă care nu suferă de afecțiuni medicale majore sau de handicapuri severe şi are în vedere aspecte legate de vârstă (fiind expuse riscului de a avea probleme), urmărind fragilitatea, afecţiunile de sănătate mintală uşoară sau declinul cognitiv. Propunerea de proiect se adresează în principal persoanelor în vârstă care trăiesc singure, persoane care reprezintă o parte tot mai mare a populației în vârstă și care pot obține cele mai importante beneficii de la tehnica propusă. Sistemul NOAH nu are ca scop punerea în funcţiune a unui instrument de asistare "automat", ci să integreze în mod eficient și să completeze (din punct de vedere al familiei) practici de îngrijire la domiciliu într-o abordare pe două direcţii: din punctul final de vedere al utilizatorului vor fi furnizate unelte eficiente care vor ajuta la planificare și care se vor ocupa cu activitățile zilnice într-un mod mai sigur și mai eficient, dar care, în acelaşi timp, vor avea în vedere motivația și implicarea socială. Din perspectiva insoţitorilor presoanelor vârstnice (din punct de vedere al familiei) se va remarca o creștere a perspicacităţii care va fi atinsă prin intermediul unei monitorizări continue şi discrete, obţinând informații comportamentale furnizate prin unor măsurători obiective și prin detectarea anomaliilor care, de obicei, nu sunt evidente, datorită unei observări discontinue.


Obiectivul proiectului


Principalul rezultat preconizat se referă la creșterea semnificativă a eficacității practicilor de îngrijire a persoanelor în vârstă, eficacitate care acționează pe două direcții: atât prin creșterea încrederii în sine și a autonomiei utilizatorului final, cât și din punct de vedere al ofertei (împuternicirea celor care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă). Desi scopul aplicației este potențial mult mai larg, propunerea de proiect se concentrează pe o anumită perspectivă orientată, în cea mai mare parte, către utilizatorii privați (fie sprijiniți direct de familie, fie prin apelarea la servicii de îngrijire la domiciliu).

Serviciile de cloud NOAH vor avea în vedere colectarea și procesarea datelor provenite de la senzorii heterogeni de rețea precum și interacțiunea cu utilizatorul final. Serviciile de cloud vor sta la baza aplicațiilor dedicate utilizatorului final precum și celor care se ocupă de îngrijirea persoanelor în vârstă.

La baza serviciilor de cloud, se află o analiză a datelor realizată cu ajutorul unui modul (Modulul de analiză comportamentală, BAM) care, pe baza datelor utilizatorului, va realiza modele comportamentale semnificative. Datele vor fi interpretate acolo, prin implementarea automată a unor tehnici de detectare a anomaliilor precum și pe baza unor indicatori specifici. În funcție de rezultatele obținute cu ajutorul modulului BAM, module distincte aleaplicației vor transmite reacții de răspuns personalizate diferiților utilizatori, în funcție de rolul și de drepturile acestora. Sunt prevăzute două aplicații principale, una având drept țintă utilizatorii finali propriu-zisi, iar cealaltă având ca țintă rețeaua de persoane care se ocupă de îngrijirea acestora.


Rezultatele estimate


 • Raport de fezabilitate si oportunitate
 • Set de cerinte functionale – pe doua nivele – general si pe subsisteme
 • Arhitectura cloud
 • Structura subsistemelor hardware&software
 • Plan de retea
 • Metodologia de analiza - setul de criterii
 • Structura bazelor de date
 • Set de date de testare
 • Set de metode de acces
 • Plan de instalare
 • Raport de monitorizare a instalarii si instruirii
 • Raport de activare si de evaluare a performantelor
 • Sistem de tichete de neconformitate
 • Raport de analiza a performantelor
 • Set de proceduri stocate
 • Plan de masuri de imbunatatire
 • Set de cerinte de reproiectare
 • Raport de updatare si de evaluare a performantelor
 • Raport de evaluare finala a performantelor
 • Raport de tichetare
 • Raport de analiza centrat pe utilizatori
 • Manual de utilizare

Partener 4 – UNITBV, UniversitateaTransilvania din Brasov, RO (Persoana de contact: Sorin Moraru)

UNITBV este o universitate de stat care are peste 23000 de studenți la programele de zi la licenţă, master şi doctorat. A obţinut calificativul "Încredere deplină" la evaluarea națională și este clasată printre primele la nivel național la cercetarea de excelență. Universitatea are o largă cooperare cu universități europene, companii și instituții de cercetare.

UNITBV şi-a dezvoltat un Campus Universitar Independent de Energie Verde - GENIUS cu scopul de a deţine un Institut de Cercetare Științifică compus 12 clădiri bazate pe dezvoltarea durabilă și energia regenerabilă. Studiile de cercetare din campusul GENIUS sunt în domeniul calității vieții.

Infrastructura TIC – proiectată și dezvoltată în întregime de către specialiști de la Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor, implicaţi și în implementarea proiectului curent – include un nou şi performant centru de date IBM Green Data Center. Acest Campus este primul “Campus verde” românesc și una dintre structurile demo internaționale, oferind o facilitate importantă în domeniul cercetării.

Universitatea a demonstrat experiență în proiectarea și implementarea sistemelor mari distribuite cu rețele de senzori wireless, în virtualizare, în monitorizarea și alocarea inteligentă a resurselor prin intermediul unui cloud privat – obiectiv urmărit și în cadrul proiectului actual. De asemenea, o importantă resursă ce poate fi folosită şi în proiectul actual, o reprezintă şi realizarea unei platforme SOA de către UNITBV utilizând o arhitectură de tip cloud computing. Facultatea de Medicină și Spitalul Clinic Județean de Urgență, afiliat la Universitatea Transilvania, oferă facilități corespunzătoare în vederea înscrierii pacienţilor bolnavi, geriatrici sau cu boli mentale precum şi a urmăririi acestora.

Echipa UNITBV care urmează să fie implicată în proiectul propriu-zis are, de asemenea, o experiență dovedită în proiecte de cooperare internațională, cum ar fi proiectele “Using IBM CloudBurst and Rational Application Developer to Develop Mobile Applications for Remote Healthcare Monitoring with Feedback Functions”, “VirtualElectroLab” și “Virtual and remote laboratories”.

UNITBV are o colaborare îndelungată cu Vision Systems (un IMM românesc din domeniul TIC implicat în proiect) în diverse domenii, în special în dezvoltarea de software și în implementarea în comun de proiecte internaționale (cum ar fi proiectul VetTrend: Development of a transnational experiment-based learning environment în cadrul programului Leonardo da Vinci).

Rolul UNITBV în proiect:

Proiectul va beneficia de expertiza științifică a Universităţii pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare ale proiectului din mai multe puncte de vedere. Se vor dezvolta servicii cloud, proiectarea software-ului, proiectarea arhitecturii soluţiei (luând în considerare aspectele legate de securitatea datelor), procesul de analiză a datelor și utilizarea tehnologiei cloud.

De asemenea, UNITBV va oferi suport în ceea ce priveşte cunoştinţele medicale necesare în faza modelării conceptuale şi, mai târziu, în faza de dezvoltare a modulului de analiză comportamentală. UNITBV va găzdui, de asemenea, grupul ţintă pilot românesc, profitând de strânsa cooperare cu Departamentul de Servicii Sociale a Municipalității din Brașov.