Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov


Finalizare studii

Detalii referitoare la sustinerea Examenului de Licenta

Procedura de finalizare a studiilor

Procedura de finalizare a studiilor - UTBv

Metodologie examene finalizare studii - UTBvInformatii generale la nivel de facultate

Fonturi UT-Sans
Calendar si acte necesare - IESC: Examene finalizare de studii


Tematici pentru examenele de finalizare a studiilor

AIA, TI si ROBOProiectul de Diploma

Propuneri teme de proiect licenta 2019-2020

Formular optiuni tema si indrumator

Repartizarea temelor de licenta pentru studentii din anul 4 specializarile AIA, TI si ROBO

Ghid elaborare proiect diploma/disertatie


Pe durata elaborarii lucrarii de diploma se aduna cele 5 vize.
Lucrarea finalizata va fi prezentata, cu ajutorul slide-urilor explicative PowerPoint, in fața comisiei de licenta. In evaluarea lucrarii de licenta se va tine cont atât de continutul lucrarii, gradul de originalitate, cat si de calitatea sustinerii si a raspunsurilor date la intrebarile formulate de comisia de licenta.
Proiectele de diploma se vor preda (in vederea sustinerii), la secretarul comisiei.

Comisia pentru examenul de licenta va avea urmatoarea componenta:
- Presedinte: Prof. dr. ing. Florin MOLDOVEANU
- Membrii: Prof. dr. ing. Sorin MORARU
- Prof. dr. ing. Claudiu POZNA
- Conf. dr. ing. Constantin SUCIU
- Conf. dr. ing. Delia UNGUREANU
- Sef lucr. dr. ing. Cristian BOLDISOR
Secretar: Sef lucr. dr. ing. Simona Coman
Pe durata elaborarii lucrarii de diploma se aduna cele 5 vize.
Lucrarea finalizata va fi prezentata, cu ajutorul slide-urilor explicative PowerPoint, in fața comisiei de licenta. In evaluarea lucrarii de licenta se va tine cont atât de continutul lucrarii, gradul de originalitate, cat si de calitatea sustinerii si a raspunsurilor date la intrebarile formulate de comisia de licenta.
Comisia pentru examenul de licenta va avea urmatoarea componenta:
- Presedinte: Prof. dr. ing. Sorin MORARU
- Membrii: Conf. dr. ing. Delia UNGUREANU
- Conf. dr. ing. Liviu PERNIU
- Conf. dr. ing. Dominic M. KRISTALY
- Sef lucr. dr. ing. Robert DEMETER
Secretar: sef lucr. dr. ing. Luminita POPA
Comisia pentru examenul de disertatie va avea urmatoarea componenta:
- Presedinte: Prof. dr. ing. Sorin-Aurel MORARU
- Membrii: Conf. dr. ing. Liviu PERNIU
- Sef lucr. dr. ing. Adrian DANILA
- Sef lucr. dr. ing. Robert DEMETER
Secretar: Sef lucr dr ing Gigel Macesanu