Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Departamentul ATI

Departamentul de Automatica si Tehnologia Informatiei pregateste ingineri specialisti in domeniile Ingineria Sistemelor, Tehnologia Informatiei si Robotica, pe baza unor programe de studii moderne, in care aspectele teoretice sunt imbinate cu excelenta practica.

Studentii facultatii beneficiaza de un mediu de invatamant competitiv care stimuleaza creativitatea, initiativa stiintifica si tehnica, dezvoltarea personala si implicarea activa a viitorilor specialisti in construirea societatii cunoasterii.

Departamentul ofera programe de studiu pe modelul Licenta, Masterat si Doctorat, compatibile cu sistemul european de credite transferabile si organizate in cicluri de invatamant astfel:

  • Ciclul I cu o durata de 4 ani care pregateste ingineri diplomati cu studii de licenta;
  • Ciclul II cu o durata de 2 ani care pregateste ingineri cu diploma de master de cercetare;
  • Ciclul III cu o durata de 3 ani care pregateste specialisti cu diploma de doctor inginer.

Scurt istoric

Activitatea de invatamant superior in domeniul automaticii a inceput cu mult timp inainte de infiintarea unei specializari cu acest profil, prin predarea unor discipline specifice generatiilor de studenti de la sectiile de ingineri si subingineri de profil mecanic din cadrul Institutului Politehnic din Brasov, devenit ulterior, din anul 1971, Universitatea din Brasov. Un progres semnificativ l-a reprezentat infiintarea in anul 1977, la Catedra de Actionari si Utilizari ale Energiei Electrice, a specializarii de Automatizari Industriale subingineri, cursuri de zi si seral.

De mentionat ca pana in anul 1989, in regiunea Brasov, regiune cu o puternica industrie, preponderent cu specific mecanic, nu a existat o strategie adecvata de formare de specialisti inalt calificati in domeniul tehnologiilor de varf electrotehnica-electronica-automatica, astfel ca toate specializarile de profil electric existente si catedrele coordonatoare au functionat in cadrul Facultatii de Mecanica, motiv pentru care, abia in anul 1990 a fost posibila infiintarea unei facultati proprii.

In contextul din 1990, la solicitarea Universitatii din Brasov, s-a obtinut aprobarea, ca sectia de Electrotehnica sa alcatuiasca o facultate distincta, Facultatea de Electrotehnica, cu trei catedre: Catedra de Electrotehnica, Catedra de Electronica si Calculatoare, Catedra de Actionari Electrice si Automatizari. Confirmarea legala este reprezentata de Ordinul Ministrului Invatamantului nr. 7751/1990 si de Hotararea de Guvern prin care s-au alocat cifrele de scolarizare din anul 1990.
De mentionat ca din anul urmator, 1991, noua denumire a Universitatii din Brasov, atestata prin Nota Guvernului Romaniei din 04.01.1991 si a Ordinului Ministrului Invatamantului si Stiintei nr. 4894/22.03.1991, a devenit Universitatea Transilvania din Brasov.

In anul 2001, prin hotararea Consiliului Facultatii de Electrotehnica, aprobata la nivelul Senatului universitatii si al Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin adresa nr. 31333/06.06.2001, noua denumire a facultatii devine Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor (numita, in continuare, IESC). Deci, Facultatea IESC are statut juridic propriu, stabilit prin actul de infiintare precizat mai sus.
Facultatea de Electrotehnica si, asa cum s-a mentionat, ulterior, din anul 2001, Facultatea IESC din cadrul UTBv, a cunoscut o evolutie ascendenta pe parcursul celor peste doua decenii de existenta, evidentiata, pe de o parte, prin diversificarea ofertei educationale in domeniul electric iar, pe de alta parte, prin calitatea procesului didactic si a activitatii de cercetare.

In cursul anului academic 1994/1995 s-a inaintat propunerea infiintarii, la Facultatea de Electrotehnica, Catedra de Actionari Electrice si Automatizari, a unei specializari de Automatica si Informatica Industriala.
Specializarea mentionata a fost autorizata sa functioneze, incepand cu anul universitar 1995/1996 si a primit cifra de scolarizare.
Infiintarea unei specializari cu acest profil s-a impus ca o necesitate, datorita noului peisaj economic, social si, de ce nu, politic, aparut in Romania dupa anul 1989 si din faptul ca este unica specializare de acest fel care s-a infiintat si functioneaza in zona de centru a tarii.

Specializarea de Automatica si Informatica Industriala, devenita in anul 2002 Automatica si ulterior, in anul 2004, Automatica si Informatica Aplicata, a fost acreditata in anul 2003 de catre Consiliul National de Evaluare Academica si Acreditare - CNEAA, iar in anul 2008, reacreditata de catre ARACIS, calificativul acordat fiind de "incredere". Din anul 1998, pentru a reflecta mai bine specificul activitatilor didactice si stiintifice care se desfasurau in cadrul acestei structuri organizatorice, Catedra de Actionari Electrice si Automatizari isi schimba denumirea, la propunerea membrilor sai si cu acordul Consiliului facultatii si al Senatului universitatii, in Catedra de Automatica.