Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov

Sisteme Avansate în Automatică și Tehnologii Informatice

Competențe dezvoltate:

  • să modeleze, configureze, proiecteze și implementeze componente structurale (hardware și software);
  • să studieze și să utilizeze tehnici de procesare digitală a imaginilor și de recunoaștere a formelor;
  • să analizeze și să proiecteze sisteme inteligente de control;
  • să cunoascã și să utilizeze sisteme de comunicații digitale.

Descriere master SAATI

Program de studii de masterat este coordonat de Departamentul de cercetare științifică D09 Sisteme pentru Controlul Proceselor, în domeniul fundamental Științe Inginerești, domeniul de licență Automatică și Informaticã Aplicatã.

Posibilități de angajare după absolvire:

  • Mediul economico-social al regiunii Brașov, care are nevoie de specialiști pregătiți în domeniul automaticii și tehnologiilor informatice, precum și cerințele la nivel național în acest domeniu, care depășesc cu mult oferta de specialiști la ora actuală; putem enumera firme și organizații de profil IT&C și Automaticã: Siemens Program and System Engineering Romania, IBM, Oracle, Microsoft, Route 66, STS, Romtelecom, ABB, Deuromedia, PSI Control, Cuadripol, Rolem, Ina Schafler etc.
  • Este de așteptat ca studenții sã aibã calitățile și îndemănârile de a excela în dezvoltarea/aplicarea sistemelor automate, software și de comunicații, în cercetare, predare sau business în domeniile studiate.