Universitatea Transilvania din Brasov, Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor
Departamentul Automatica si Tehnologia Informatiei
str. Mihai Viteazul 5, et. 3, Brasov
automaticaunitbv.ro
+40 268 418 836
https://facebook.com/atibrasov


Admitere

În cadrul Facultății IESC, Departamentul ATI organizează Admitere la următoarele programe de studii:

Licență

Master

Admiterea se organizează centralizat la nivel de Facultate. Pentru detaliile privind procedura de înscriere la Facultatea IESC, actele necesare, numărul de locuri disponibile pentru fiecare program de studii, calendarul concursului de Admitere și situația înscrierilor și rezultate, clic aici.